Teadusetendused


Mis see on: 2 psühholoogi, 45 minutit, 2 kõlarit, 1 projekor, 1 lava ja kuni 100 psühholoogiahuvilist?

Vastus: Psühhobussi teadusetendus!

Viime läbi kaasahaaravaid teadusetendusi väikestele ja suurtele erinevatel psühholoogiaga seotud teemadel. Peale selle, et me ise psühholoogiat igast küljest tutvustame ja vahel oma näitlemisoskusi proovile paneme, kaasame ka publikut  - anname kõigile võimaluse saada meeliavardavaid kogemusi iseenda peal ning  oma võimed proovile panna! Äkki sina oledki ainuke inimene publikus, kes peaaegu kuulmatut heli kuuleb? Või avastad, et õigete mälutrikkidega on kõik vajalik imekombel meeles? Ühe teadusetendusega võime garanteerida paraja koguse huumorit, huvitavaid katseid ning kasulikke teadmisi nii psühholoogia kui ka iseenda kohta. Psühhobussi teadusetendus on hea moodus sisustada aega kasulikult ja meelelahutuslikult koolides, suvepäevadel ja motivatsiooni- või teemaüritustel.

Tutvu hindadega siin.

Uuri veel: Ajulabor Virtuaalreaalsus / Erilisemad soovid

Teadusteater koolidele

Eesmärk: et kuulajad saaks 45 minuti vältel uusi ja huvitavaid teoreetilisi ning praktilisi teadmisi mingist psühholoogia valdkonnast. Valikus on mitmeid erinevaid teemakavasid:

Praktiline psühholoogia - Milliseid kavalaid nippe kasutavad iseenda ja teiste peal inimesed, kes teavad üht-teist aju kohta? Pärast neid häkke pole elu enam endine (heas mõttes).

Mälukava (sobib alates vanusest 13-14) - Kuidas toimib meie mälu? Mida teevad hea mäluga inimesed teistmoodi halvema mäluga inimestest? Kuidas oma mälu parandada? Kõike seda saab teada mäluteemalisest teadusetendusest! Teeme kaasahaaravaid katseid ja näitame erinevaid trikke, kuidas teadmised mälust ka praktikas ära kasutada - tööasju meeles pidada või tuupimist vältida. Õpime, kuidas känkimise teel numbreid meelde jätta. Mälukava lõpuks on kuulajad omandanud mõned lihtsamad mnemotehnilised võtted ning teadmised mälu toimimisest ja parandamisest. Seega pole kava lõpuks osalejatel probleemi ka kakskümment uut sõna või nime kerge vaevaga meelde jätta!

Psühhoakustika - Hästi teatakse silmapetteid, oluliselt vähem aga kuulmisillusioone. Seletame täpsemalt muusikainstrumentide ning toredate heliklippide abil, kuidas kuulmine töötab ja mis mõjutab seda, kuidas ja mida me kuuleme. Muidugi testime seda, milliste illusioonide ohvriks publik langeb ja kuidas ise selliseid illusioone teistel inimestel tekitada. Psühhoakustika kava lõpuks teab publik, kuidas töötab kõrv, kuidas erinevad inimesed üksteisest helide kuulmises, kuidas teevad meeled omavahel kuulmisega seotud situatsioonides koostööd, kogevad mitmeid kuulmisillusioone ning saavad teada, kuidas saadud teadmisi igapäevaelus enda kasuks kasutada.

Psühholoogia ja tehnoloogia - Milliseid masinaid kasutatakse teaduses aju uurimiseks? Alustame paberist ja pliiatsist, lõpetame aga hoopis teises reaalsuses!

Psühholoogia koduste vahenditega - Lihtsuses peitub võlu - psühholoogias pole inimese uurimiseks tihtipeale vaja muid katsevahendeid peale inimese enda või mõne igapäevase vahendi, mis kõigil kodus olemas on. Nii saavad selle teadusetenduse osalised teada, kuidas näiteks joonlaua või peegliga (ja ka lihtsalt sõnadega) võib teha päris teaduslikke eksperimente, mille käigus saame teada palju huvitavat oma taju toimimise kohta. Saame veel teada, miks ei saa üks psühholoog uurida ainult iseennast, vaid peab ka teiste inimeste peal katseid tegema.Antud kava sobib hästi olukorraks, kus pole võimalik kasutada projektorit ega kõlareid, näiteks väliüritused. Samuti on see sobilik väiksematele lastele (näiteks 1.-6. klass). Kindlasti ei jääks aga ka täiskasvanud selle kava jooksul igavusest magama :)  

Müütide kava - Selle teadusetenduse eesmärgiks on arendada kriitikameelt mitte ainult pseudoteaduse ja teaduse valesti tõlgendamise, aga ka teaduse enda suhtes. Koos publikuga võtame meelelahutuslikus kastmes ette mitmed intrigeerivate tulemustega psühholoogia-alased teadustööd. Arutleme selle üle, kuidas mitte ainult terviseportaali ajakirjanik või tavainimene, vaid ka teadlased ise on teinud liiga kergekäelisi järeldusi, mis on omakorda viinud ühiskonnas täiesti absurdsete teadmiste levimiseni. Meelelahutusliku teadusetenduse lõppedes on kuulajal arenenud kriitikameel ja arusaam sellest, et teaduses ei ole kõik lõplikult teada - ja see ongi huvitav!

Virtuaalreaalsus - Mida kujutab endast see uudissõna, mis iga päev aina rohkem silma kipub jääma? Demonstreerime otse laval teadust VR-i, täpsemalt virtuaalreaalsusprillide  taga, paljusid rakendusvõimalusi, teatavaid piiranguid ja huvitavaid tulevikusuundi -  kõike seda läbi psühholoogia-prisma. Kuulaja saab teada, miks virtuaalreaalsus inimestele nii mõjub (vt videot siin), milliseid meeli peale nägemise ja kuidas on võimalik juba praegu ning tulevikus virtuaalreaalsust kasutades ära petta. Lisaks võib tekkida ideid, kuidas enda töös/erialal/elus virtuaalreaalsust rakendada. Soovi korral võtame demonstreerimiseks kaasa HTC Vive / Oculus Rifti prillid. Virtuaalreaalsuse teadusetendus on põnev kuulata kõigile, keda huvitab kas tehnoloogia, inimese meeled ja käitumine ning mõlemad korraga. Sobib tellimiseks alates algklassidest, soovituslik aga pigem alates 5. klassist. Põnevat mõtteainet pakub kindlasti abiturientidele, kes on valimas omale tulevast elukutset. Võimalik pärast lisaks võtta ka virtuaalreaalsusprillide pikem proovimine siit.

Teadusteater

Eesmärk: veeta lõbusalt ja psühholoogiliselt kolmveerandtund vastavalt tellija huvidele ja soovidele. Näidatavad katsed püüame alati kohandada lähtuvalt tellija valdkonnast, olgu selleks siis äri, juura, korrakaitse, sport, muusika vms.
Näited erinevatest ette tulnud stsenaariumitest:

  • Valmistame ette üht töökollektiivi liiget reisiks Hiina.
  • Lõbustame külalisi kesköisel majapeol.
  • Testime koorilauljate ajusid suvelaagris
  • Häkime programmeerijate ajusid suvepäevadel
  • Selgitame tajueripärasid ettevõtjate koolitusel
  • Pakume huvilistele põnevust vabaõhuüritusel

Kuidas erinevad omavahel koolidele mõeldud ja tavaline kava? 

  • Kava koolidele on eelkõige mõeldud üritustele, mille eesmärgiks on pakkuda publikule uusi põnevaid teadmisi psühholoogiast. Eriti hästi sobib hariduslik kava koolidele, konverentsidele ja koolitustele. 
  • Teadusetendus on kohandatud vastavalt üritusele nii, et esiteks on kõigi katsete sisu tihedalt ühendatud kuulajaskonna tegutsemisvaldkonnaga. Teiseks on loodud narratiivide abil mõnus tervik vastavalt ürituse õhkkonnale. Loodud Mozello poolt - lihtsaim viis luua veebileht.

 .