Teadusetendus Sinu valitud teemal

Igal üritusel on oma teema, olemus ja eesmärk. Ürituse osad peaks moodustama terviku. Kuna psühholoogia on niivõrd lai ja põnev, siis saame sulle koostada uue teadusetenduse, mis haakuks sinu ürituse teemaga. Tegemist on formaadilt tavalise teadusetendusega (või töötoaga), aga loeme juurde lisamaterjali, valime välja uued katsed ning paneme need sobivasse narratiivi ja vormi, et pakkuda üritusel osalejatele antud teemast interaktiivset psühholoogilist perspektiivi.

Valik erinevatest erilistest teadusetendustest ning töötubadest, mida oleme vastavalt kliendi soovile koostanud:

Geenid ja psühholoogia - kuidas mõjutavad sinu käitumist su geenid ning sind ümbritsev keskkond? Kuidas saad oma geenidest maksimumi võtta?

EstCube’iga koostöös etendus “Inimene ja kosmos” - mis juhtub inimese keha, aju ning käitumisega kosmoses?

Aju ehitus ning tööpõhimõtted - tegime ajus toimuvad keerukad füüsikalised ning keemilised protsessid arusaadavaks läbi mängude ning katsete (väga hea kombineerida tarretisest aju töötoaga)

Müüdid psühholoogias - kuidas tekivad valearusaamad psühholoogiateadusest? Kuidas nad edasi elavad? Mis on müüt ja mis on tegelikkus?


Keskkonnateemalisele üritusele koostasime kava ja eksperimendid sellest, mis mõjutab meie keskkonnasäästlikku käitumist.

Sotsiaalpsühholoogia - kava stereotüüpidest, eelarvamustest ja sellest, kuidas me sotsiaalseid olukordi tõlgendame.

Kuidas koostada psühholoogilist eksperimenti ehk täna oled sina teadlane - rääkisime interaktiivselt psühholoogiateaduse põhialustest ning osalejad võtsid ise teadlaste rolli: koostasid oma eksperimendiplaani, viisid läbi katseid, analüüsisid tulemusi ning tegid oma tulemustest ettekande

Kunstiturniirile koostasime etenduse “Kunsti psühholoogilised saladused”, kus keskendusime inimese nägemismeelele ning andsime praktilisi psühholoogiateadusest tulenevaid nippe paremini joonistamiseks.

Maitsemängud - viguritega psühholoogiline õhtusöök sellest, mis meie maitseelamusi mõjutavad: näiteks kui valju heli tekitab su hamba all purunev kartulikrõps või kui karvane on su kahvel?

Õnnelikkuseteemalisel üritusel rääkisime justnimelt õnnelikkusest

Psühholoogia ja eetika - ebaeetilised katsed psühholoogia ajaloost

Teenuse kestvus, üritusega sobivus, publiku hulk ja vanus on selle teenuse puhul väga paindlikud, sest saame neid etenduse/töötoa koostamisel arvesse võtta.

 

Asukoht: tuleme ise kohale.

Hind: kokkuleppel. Kui oleme kava teema osas kokkuleppele jõudnud, tuleb tasuda ettemaks (50% koguhinnast) ning siis asume kava arendama.

Tarneaeg: anna enda soovist teada vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist.


Personaliseerimine*: Kuna üritused ja seltskonnad on erinevad, pakume võimalust kohandada katseid just sinu ürituse teemale ja/või kollektiivile vastavaks: kasutame katsete läbiviimiseks pilte teie seltskonnast või organisatsioonist, et illusoorseid katseid nähes oleks veel suurem äratundmisrõõm. Näited: firma logo või tunnuslause illusioonides, pilt varasemast üritusest või sünnipäevalapsest tähelepanukatse jaoks, organisatsiooni töötajate keskmine nägu.

*Personaliseerimisel lisandub tasu 20€/katse.

Created with Mozello - the easiest way to create an awesome blog or website.

 .